Sự giống nhau đến lạ kì giữa việc bắt đầu một mối quan hệ và bắt đầu chơi một game mới

Nguyễn Tuấn Tài  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/07/2017 02:28 PM

Trò chơi điện tử thường được cho là thứ tách chúng ta khỏi cuộc sống xã hội, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, những mối quan hệ trong xã hội và game cũng có nhiều điểm tương đồng. Có lẽ vì vậy mà game thu hút người ta đến vậy.

Trò chơi điện tử thường được cho là thứ tách chúng ta khỏi cuộc sống xã hội, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, những mối quan hệ trong xã hội và game cũng có nhiều điểm tương đồng. Có lẽ vì vậy mà game thu hút người ta đến vậy. Ví dụ: từ khi có gấu đến khi chia tay so với việc tìm được một trò chơi mới và đến khi kết thúc nó có rất nhiều điểm tương đồng. Chúng đều bắt đầu thật vui vẻ, cho ta khoảng thời gian đáng nhớ và rồi chúng kết thúc, và rồi chúng ta lại tìm thấy thứ mới!

Sự giống nhau đến lạ kì giữa việc bắt đầu một mối quan hệ và bắt đầu chơi một game mới
Sự giống nhau đến lạ kì giữa việc bắt đầu một mối quan hệ và bắt đầu chơi một game mới
Sự giống nhau đến lạ kì giữa việc bắt đầu một mối quan hệ và bắt đầu chơi một game mới
Sự giống nhau đến lạ kì giữa việc bắt đầu một mối quan hệ và bắt đầu chơi một game mới
Sự giống nhau đến lạ kì giữa việc bắt đầu một mối quan hệ và bắt đầu chơi một game mới
Sự giống nhau đến lạ kì giữa việc bắt đầu một mối quan hệ và bắt đầu chơi một game mới
Sự giống nhau đến lạ kì giữa việc bắt đầu một mối quan hệ và bắt đầu chơi một game mới

Nguồn Dorkly