Lỗi game kinh dị đến... phì cười

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 06/03/2014 05:00 PM


"Kill Me Please" Bug - Surgeon Simulator.