[PBE 9.6 lần 2] Xayah, Urgot và Caitlyn được tăng sức mạnh, Ezreal tiếp tục ăn nerf

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 07/03/2019 05:00 PM

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 9.6 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Caitlyn

Bách Phát Bách Trúng (R)

- Sát thương tăng từ 250/475/700 lên 300/525/750

[PBE 9.6 lần 2] Xayah, Urgot và Caitlyn được tăng sức mạnh, Ezreal tiếp tục ăn nerf - Ảnh 1.

Ezreal

Phát Bắn Thần Bí (Q)

Tỷ lệ SMPT giảm từ 30% còn 20%

[PBE 9.6 lần 2] Xayah, Urgot và Caitlyn được tăng sức mạnh, Ezreal tiếp tục ăn nerf - Ảnh 2.

Urgot

Chỉ số cơ bản

- Năng lượng cơ bản tăng từ 300 lên 340 

- Hồi năng lượng tăng theo mỗi cấp tăng từ 0.6 lên 0.8

Đại Bác Cộng Hưởng (Nội Tại)

- Loại bỏ: Phụt lửa trúng liên tiếp trong vài giây sẽ gây ít sát thương hơn ở những phát sau

[PBE 9.6 lần 2] Xayah, Urgot và Caitlyn được tăng sức mạnh, Ezreal tiếp tục ăn nerf - Ảnh 3.

Càn Quét (W)

- Loại bỏ: Sử dụng kỹ năng sẽ tạo lá chắn 

- Năng lượng tiêu hao giảm từ 65 còn 40 

- Thời gian hồi chiêu giảm từ 17/15/13/11/9 còn 8/6/4/2/0 

- Tỷ lệ sát thương bị giảm trên đòn đánh giảm từ 66% còn 50%

[PBE 9.6 lần 2] Xayah, Urgot và Caitlyn được tăng sức mạnh, Ezreal tiếp tục ăn nerf - Ảnh 4.

Khinh Thị (E)

- Cơ chế mới: Tạo 1 lớp giáp 60/80/100/120/140 (+200% SMCK cộng thêm) khi sử dụng 

- Sát thương tăng từ [60/100/140/180/220 (+.50% tổng SMCK)] lên [90/120/150/180/210 (+100% SMCK cộng thêm)] 

- Thời gian hồi chiêu giảm từ [16/15/14/13/12 giây] còn [14 giây mọi cấp] 

- Năng lượng tiêu hao tăng từ [50 mọi cấp] lên [50/60/70/80/90]

[PBE 9.6 lần 2] Xayah, Urgot và Caitlyn được tăng sức mạnh, Ezreal tiếp tục ăn nerf - Ảnh 5.

Mũi Khoan Tử Thần (R)

- Tầm sử dụng tăng từ 1600 lên 2500 

- Thời gian niệm tăng từ 0.4 lên 0.5 

- Sát thương tăng từ [50/175/300 (+50% tổng SMCK)] lên [125/250/375 (+50% SMCK cộng thêm)

[PBE 9.6 lần 2] Xayah, Urgot và Caitlyn được tăng sức mạnh, Ezreal tiếp tục ăn nerf - Ảnh 6.

Xayah

Bộ Cánh Chết Người (W)

- Tốc độ đánh tăng thêm tăng từ 30/35/40/45/50% lên 40/50/60/70/80%

[PBE 9.6 lần 2] Xayah, Urgot và Caitlyn được tăng sức mạnh, Ezreal tiếp tục ăn nerf - Ảnh 7.

Poro Cảnh Giới

Cơ chế mới: Khi mắt bị phá hoặc hết hạn thì 1 con Poro sẽ thế chỗ và cung cấp tầm nhìn trong vòng 300 giây. Có tướng địch ở cạnh thì Poro sẽ sợ và chạy mất (biến mất). Khi mà Poro hoặc bạn ở lãnh thổ địch thì bạn sẽ được tăng thêm 5-20 sức mạnh thích ứng (3-12 SMCK hoặc 5-20 SMPT) theo cấp.

[PBE 9.6 lần 2] Xayah, Urgot và Caitlyn được tăng sức mạnh, Ezreal tiếp tục ăn nerf - Ảnh 8.