[PBE 8.14 lần 11] Sau Aatrox đến lượt Dr. Mundo bị Riot sờ gáy, thêm 2 xạ thủ nữa bị giảm sức mạnh

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 13/07/2018 10:40 AM

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 8.14 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**Lưu ý: Những chỉnh sửa này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không có mặt trên bản cập nhật chính thức. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng!

Aatrox

Chiến Binh Tận Thế - R

- Hồi chiêu hoàn lại từ 160/140/120 còn 140/130/120

[PBE 8.14 lần 11] Sau Aatrox đến lượt Dr. Mundo bị Riot sờ gáy, thêm 2 xạ thủ nữa bị giảm sức mạnh - Ảnh 1.

Dr. Mundo

Dao Phay Nhiễm Khuẩn - Q

- Máu hoàn trả nếu dao phay trúng mục tiêu giảm từ 50% còn 40%

- Máu hoàn trả nếu dao phay hạ gục mục tiêu giảm từ 100% còn 80%

[PBE 8.14 lần 11] Sau Aatrox đến lượt Dr. Mundo bị Riot sờ gáy, thêm 2 xạ thủ nữa bị giảm sức mạnh - Ảnh 2.

Jinx

Máu mỗi cấp giảm từ 88 xuống 84

Máu cơ bản tăng từ 531 lên 581

Rakan

Máu mỗi cấp hoàn lại từ 77 lên 85

Swain

Máu mỗi cấp hoàn lại từ 82 lên 90

Hóa Quỷ - R

- Tỷ lệ SMPT của lửa quỷ giảm từ 27% còn 21%

[PBE 8.14 lần 11] Sau Aatrox đến lượt Dr. Mundo bị Riot sờ gáy, thêm 2 xạ thủ nữa bị giảm sức mạnh - Ảnh 3.

Twitch

Máu mỗi cấp giảm từ 87 còn 84

Máu cơ bản tăng từ 542 lên 582