[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 17/05/2018 09:49 AM

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**Lưu ý: Những chỉnh sửa này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không có mặt trên bản cập nhật chính thức. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng!

Aatrox

SMCK cơ bản giảm từ 70 xuống 68

Tốc độ đánh tăng từ 0.651 lên 0.703

Diana

SMCK cơ bản giảm từ 53.04 xuống 51

Tốc độ đánh tăng từ 0.625 lên 0.675

Kha’Zix

Đột Kích Hư Không (R)

- Hồi chiêu giảm từ 100/90/80 xuống 90/80/70

- Kích hoạt tàng hình giảm từ 1.5 xuống 1.25 giây

- [Thay đổi hiệu ứng] “Đột Kích Hư Không có thể sử dụng lại trong vòng 10 giây khi vừa sử dụng, tối đa lên tới 2 lần.”

- Tiến Hóa Ẩn Thân: [Thay đổi hiệu ứng] “Đột Kích Hư Không có thể dùng 3 lần trong vòng 10 giây, thời gian tàng hình lên 2 giây”

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Master Yi

SMCK cơ bản giảm từ 68 xuống 66

Tốc độ đánh tăng từ 0.679 lên 0.733

Nocturne

SMCK cơ bản giảm từ 67.21 xuống 65

Tốc độ đánh tăng từ 0 .668 lên 0.721

Shyvana

SMCK cơ bản giảm từ 66 xuống 64

Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 0.658 lên 0.71

Tryndamere

SMCK cơ bản giảm từ 69 xuống 67

Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 0.67 lên 0.723

Volibear

SMCK cơ bản giảm từ 68 xuống 66

Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 0.658 lên 0.71

Ashe

Giáp giảm từ 31 xuống 26

Máu tăng từ 527.72 lên 539

Máu mỗi cấp tăng từ 79 lên 85

Máu hồi phục giảm từ 5.5 xuống 3.5

SMCK cơ bản giảm từ 65 xuống 61

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.26 lên 2.96

Caitlyn

Giáp giảm từ 33 xuống 28

Máu tăng từ 475 lên 481

Máu mỗi cấp tăng từ 85 lên 91

Máu hồi phục giảm từ 5.5 xuống 3.5

SMCK cơ bản giảm từ 62 xuống 58

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.18 lên 2.8

Draven

Giáp giảm từ 34 to 29

Máu tăng từ 557.76 lên 574

Máu mỗi cấp tăng từ 82 lên 88

Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75

SMCK cơ bản giảm từ 64 xuống 60

Ezreal

Giáp giảm từ 31 xuống 25

Máu tăng từ 484.4 lên 491

Máu mỗi cấp tăng từ 80 lên 86

Máu hồi phục giảm từ 6.5 xuống 4

SMCK cơ bản giảm từ 64 xuống 60

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

Jhin

Giáp giảm từ 29 xuống 24

Máu tăng từ 540 lên 556

Máu mỗi cấp tăng từ 85 lên 91

Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75

SMCK cơ bản giảm từ 61 xuống 57

SMCK mỗi cấp tăng từ 4 lên 4.7

Jinx

Giáp giảm từ 32 xuống 28

Máu tăng từ 515 lên 531

Máu mỗi cấp tăng từ 82 to 88

Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75

SMCK cơ bản giảm từ 61 xuống 57

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.7 lên 3.4

Kai’Sa

Giáp giảm từ 33.04 xuống 28

Máu tăng từ 554.4 lên 571

Máu mỗi cấp tăng từ 80 lên 86

Máu hồi phục giảm từ 5.5 lên 3.5

SMCK cơ bản giảm từ 63 xuống 59

SMCK mỗi cấp tăng từ 1 lên 1.7

Kalista

Giáp giảm từ 28 xuống 23

Máu tăng từ 517.76 lên 534

Máu mỗi cấp tăng từ 83 lên 89

Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75

SMCK cơ bản giảm từ 66 xuống 62

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.9 lên 3.6

Kog’Maw

Giáp giảm từ 29 xuống 24

Máu tăng từ 517.76 lên 534

Máu mỗi cấp tăng từ 82 lên 88

Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75

SMCK cơ bản giảm từ 65 xuống 61

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

Lucian

Gíap giảm từ 33 xuống 28

Máu tăng từ 554.4 lên 571

Máu mỗi cấp tăng từ 80 lên 86

Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75

SMCK cơ bản giảm từ 65 xuống 61

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

Miss Fortune

Gíap giảm từ 33 xuống 28

Máu tăng từ 530 lên 541

Máu mỗi cấp tăng từ 85 lên 91

Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75

SMCK cơ bản giảm từ 54 xuống 50

SMCK mỗi cấp tăng từ 2 lên 2.7

Sivir

Gíap giảm từ 31 xuống 26

Máu tăng từ 515.76 lên 532

Máu mỗi cấp tăng từ 82 lên 88

Máu hồi phục giảm từ 5 xuống 3.25

SMCK cơ bản giảm từ 65 xuống 61

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

Tristana

Gíap giảm từ 31 xuống 26

Máu tăng từ 542.76 lên 559

Máu mỗi cấp tăng từ 82 lên 88

Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75

SMCK cơ bản giảm từ 65 xuống 61

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

Twitch

Gíap giảm từ 32 xuống 27

Máu tăng từ 525.08 lên 542

Máu mỗi cấp tăng từ 81 lên 87

Máu hồi phục giảm từ 6 xuống 3.75

SMCK cơ bản giảm từ 63 xuống 59

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

Varus

Gíap giảm từ 32 xuống 27

Máu tăng từ 537.76 lên 549

Máu mỗi cấp tăng từ 82 lên 86

Máu hồi phục giảm từ 5.5 xuống 3.5

SMCK cơ bản giảm từ 63 xuống 59

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.41 lên 3.11

Vayne

Gíap giảm từ 28 xuống 23

Máu tăng từ 498.44 lên 515

Máu mỗi cấp tăng từ 83 lên 89

Máu hồi phục giảm từ 5.5 xuống 3.5

SMCK cơ bản giảm từ 64 xuống 59

SMCK mỗi cấp tăng từ 1.66 lên 2.36

Xayah

Giáp giảm từ 33 xuống 28

Máu tăng từ 545 lên 561

Máu mỗi cấp tăng từ 80 lên 86

SMCK cơ bản giảm từ 64 xuống 60

SMCK mỗi cấp tăng từ 2.2 lên 2.9

Cờ Lệnh Hiệu Triệu

[Loại bỏ] Không còn 10% giảm hồi chiêu

[Loại bỏ] Không còn cho Lính cường hóa được miễn dịch khỏi sát thương phép

[Hiệu ứng mới] “Lính Cường Hóa được nhận những chỉ số đặc biệt khác”

Cường hóa Lính cho phép bạn nhận vàng kiếm được từ chúng.

Cường hóa tăng kích cỡ của Lính, giảm 30% sát thương từ trụ, thêm 100% sát thương lên trụ và giảm 70% sát thương từ tướng.

Chỉ số cộng thêm với mỗi loại lính như sau:

- Cận chiến: 600 máu, 50 SMCK, 40 giáp, 40 kháng phép, và 90% tốc độ đánh cộng thêm

- Đánh xa: 400 máu, 75 SMCK, 40 giáp, 40 kháng phép, và 25% tốc độ đánh cộng thêm

- Xe Pháo: 600 máu, 100 SMCK, 100 giáp, 100 kháng phép,

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh
[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Giáp Máu Warmog

Không còn khả dụng trong chế độ ARAM

Giá giảm từ 2850 xuống 2640

Giá hợp thành giảm từ 400 xuống 190

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

[MỚI] Phong Thần Kiếm

Công thức: [Kiếm BF + Cuốc Chim + Dao Găm+ 725 vàng]

Giá thành: 3200g

+70 SMCK

+30% Tốc độ đánh

tại DUY NHẤT – Phong Thần Trảm: Nếu không tấn công trong vòng 3 giây (thu hẹp lại với tốc độ đánh), đòn đánh kế tiếp của bạn sẽ chí mạng với 160% sát thương (+1% mỗi 1.5% tỉ lệ chí mạng, tối đa 200%).

Nội tại DUY NHẤT: Khi chí mạng, tăng 10% tốc độ di chuyển trong 1.75 giây.

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Cung Xanh

Xuyên Giáp thay đổi từ [35% giáp cộng thêm] thành [10% tổng giáp ]

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Nỏ Thần Dominik

Công thức mới: [Cung Xanh + Cuốc Chim+ 625 vàng]

Tổng giá tăng từ 2600 lên 2800

SMCK giảm từ 50 xuống 40

Xuyên Giáp thay đổi từ [35% xuyên giáp cộng thêm] thành [35% xuyên tổng giáp ]

Loại bỏ nội tại Diệt Khổng Lồ.

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Diệt Khổng Lồ

Loại bỏ khỏi trò chơi

Lời Nhắc Tử Vong

Giá tăng từ 2600 lên 2800

SMCK giảm từ 50 xuống 40

Xuyên Giáp thay đổi từ [35% xuyên giáp cộng thêm] thành [25% xuyên tổng giáp ]

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Song Kiếm

Tổng vàng tăng từ 1200 lên 1300

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Đại Bác Liên Thanh

Tổng vàng tăng từ 2600 lên 2900

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Dao Điện Stattik

Tổng vàng tăng từ 2600 lên 2900

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Cuồng Cung Runaan

Tổng vàng tăng từ 2600 lên 2900

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Ma Vũ Song Kiếm

Tổng vàng tăng từ 2600 lên 2800

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Vô Cực Kiếm

Công thức mới [Kiếm BF + Kiếm MF + 1100 vàng]

Tổng giá: 3700 vàng SMCK tăng từ 70 lên 80

[Loại bỏ] Không còn tăng sát thương chí mạng.

[Hiệu ứng mới] Nội tại duy nhất: Gấp đôi tỉ lệ chí mạng.

[Hiệu ứng mới] Nội tại duy nhất: 15% sát thương chí mạng gây lên tướng được chuyển thành sát thương chuẩn

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Hỏa Cực Kiếm (Trang bị nâng cấp của Ornn)

SMCK tăng từ 100 lên 110

[Loại bỏ] 20% tỉ lệ chí mạng

[Loại bỏ] không còn tăng sát thương chí mạng lên 50%

[Mới] Nội tại từ Vô Cực Kiếm Chuyển sang Hỏa Cực Kiếm

Nội tại duy nhất: Gấp đôi tỉ lệ chí mạng.

Nội tại duy nhất: 15% sát thương chí mạng gây lên tướng được chuyển thành sát thương chuẩn

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Lưỡi Hái Linh Hồn

Công Thức mới: [Kiếm BF + Búa Chiến Caufield+ 800 gold]

Tổng giá: 3200g

Giảm hồi chiêu tăng từ 10% lên 20%

[Mới] Giờ tăng +300 năng lượng

[Loại bỏ] Không còn tăng tỉ lệ chí mạng

[Loại bỏ] Không còn tăng giảm hồi chiêu dựa trên tỉ lệ chí mạng.

[Thay đổi hiệu ứng] Hoàn lại năng lượng: Giờ nhận 1% lượng năng lượng đã mất trên đòn đánh.

[Hiệu ứng mới] Nội tại duy nhất: Sau khi sử dụng chiêu cuối, đòn đánh tiếp theo trong 10 giây sẽ cho bạn hiệu ứng Thức Tỉnh trong 8 giây. (30 giây hồi)

Thức Tỉnh: Tăng 30% tốc độ đánh và đòn đánh cơ bản hoàn lại 20% hồi chiêu của kĩ năng không phải chiêu cuối.

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Áo Choàng Tím

Loại bỏ khỏi cửa hàng

Gươm của Vua Vô Danh

Giá giảm từ 3400 xuống 3200

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Huyết Kiếm

Giá giảm từ 3700 xuống 3500 vàng

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Chùy Gai Malmortilus

Kháng phép tăng từ 45 lên 50

Giá trị lá chắn thay đổi từ [300 + 100% kháng phép cộng thêm] thành [350 sát thương phép trong 3 giây]

Giáp Thiên Thần

Công Thức mới: [Kiếm BF+ Giáp Lưới + Đồng Hồ Ngưng Đọng+ 100 vàng]

Tổng giá: 2800 vàng

SMCK tăng từ 40 lên 45

Giáp tăng từ 30 lên 40

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

TRANG BỊ ARAM MỚI

[Mới] Lifeline (Tạm Dịch: Đường Sinh Mệnh)

Giá thành: 1500g công thức: [Kiếm Dài + Đồng Hồ Ngưng Đọng + 550 vàng]

+20 SMCK

Nội tại duy nhất: +8 Sát lực

Nội tại duy nhất: Đánh dấu một điểm ngay dưới chân. Sau 4 giây, trở lại điểm đánh dấu. (120 giây hồi chiêu).

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

[Mới] Spectral Cutlass (Tạm dịch: Kiếm Quang Phổ)

Giá thành 3000 vàng

Công thức: [Đường Sinh Mệnh + Dao Hung Tàn + 400 vàng]

+70 SMCK

Nội tại duy nhất: +18 Sát lực

Nội tại duy nhất: Đánh dấu một điểm ngay dưới chân. Sau 4 giây, trở lại điểm đánh dấu. (60 giây hồi chiêu).

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

[Mới] Bloodletter’s Veil (Tạm dịch: Mặt Nạ Máu)

Giá thành: 3000 vàng

Công thức [Ngọc Thần Chú + Gậy Bùng Nổ+ 650g]

+75 SMPT

+350 Máu

Nội tại duy nhất – Bàn tay Tử Thần: +15 Kháng phép

Nội tại duy nhất: Sau khi gây sát thương một tướng bằng kĩ năng, nhận một lá chắn phép trong 2 giây để chặn 1 kĩ năng của kĩ địch (30 giây hồi chiêu).

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

[Mới] Ghostwalkers – Chỉ cận chiến (Tạm dịch: Giày Bóng Ma)

Giá thành: 1000 vàng

Công thức: [Giày thường + 300g]

Nội tại duy nhất: Tăng tốc trong 6 giây, loại bỏ va chạm địa hình. Khi ở trong địa hình, tăng 125 tốc độ di chuyển và trở nên không thể chọn mục tiêu, tàng hình, và không thể sử dụng kĩ năng. (60 giây hồi chiêu).

Nội tại duy nhất- Tăng tốc độ: +45 tốc độ di chuyển

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Chỉ số cộng thêm của trang ngọc

Kiên Định + Pháp Thuật Máu tăng từ [+15 máu] lên [+15 – 135 máu mỗi cấp]

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh

Bước Chân Thần Tốc (Chuẩn Xác)

Tỉ lệ SMPT của đòn đánh cường hóa tăng từ 0.4 lên 0.6

Tốc độ di chuyển thay đổi từ [30%] xuống [20%]

[Loại bỏ] “Hồi máu có tác dụng 60% khi sử dụng lên lính”

[Loại bỏ]”Hồi máu tăng lên 40% khi gây sát thương chí mạng hoặc khi kích hoạt được một đòn đánh chí mạng.”

[PBE 8.11 lần 1] Cập nhật xạ thủ quay trở lại, Cờ Lệnh Hiệu Triệu chính thức bị nerf mạnh