LMHT: Riot ra tay nerf Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, tăng sức mạnh cho phép Thiêu Đốt

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 13/03/2018 04:50 PM

Chúng ta hãy cùng đến với những thay đổi của LMHT được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

Chỉnh sửa cân bằng

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Ahri

Phi Hồ (R)

- [Loại bỏ] Không còn “Mỗi lần Phi Hồ trúng tướng sẽ giảm thời gian hồi các kĩ năng khác của Ahri đi 1.5 giây”

LMHT: Riot ra tay nerf Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, tăng sức mạnh cho phép Thiêu Đốt

Leblanc

[Thay đổi này không được nhắm tới để chuyển đến phiên bản 8.6]

Biến Ảnh (W)

- Thời gian tối đa để tái kích hoạt hoàn lại từ 3 giây về 4 giây

LMHT: Riot ra tay nerf Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, tăng sức mạnh cho phép Thiêu Đốt

Mô Phỏng (R)

- Hồi chiêu thay đổi từ 110/75/40 thành 80/55/30

[phiên bản hiện tại : 54/42/30 thành 80/55/30]

Lee Sin

Nộ Long Cước (R)

- Sát thương thay đổi từ 150/400/650 thành 150/375/600

[Phiên bản hiện tại: Tăng từ 150/300/450 lên 150/375/600]

LMHT: Riot ra tay nerf Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, tăng sức mạnh cho phép Thiêu Đốt

Xayah

Bộ Cánh Chết Người (W)

Chú giải công cụ thay đổi từ “Nếu bộ cánh chết người tấn công trúng 1 tướng địch, Xayah sẽ được tăng tốc độ di chuyển” thành “Nếu bộ cánh chết người tấn công trúng 1 tướng địch, đồng minh xung quanh Bộ Cánh Chết Người được tăng tốc độ di chuyển”. [Có vẻ như đây cũng chỉ là chú giải công cụ – Cả Xayah và Rakan vẫn nhận được tốc độ di chuyển nếu một trong hai người sử dụng BCCN và sử dụng đánh thường]

LMHT: Riot ra tay nerf Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, tăng sức mạnh cho phép Thiêu Đốt

Dây Chuyền Iron Solary

[Hoàn lại như ở phiên bản hiện tại – đã có những thử nghiệm khác trong 2 chu kì cuối cùng]

LMHT: Riot ra tay nerf Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, tăng sức mạnh cho phép Thiêu Đốt

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ

Nội tại duy nhất – Lá Chắn Năng Lượng

Tiêu hao tăng từ 10% năng lượng hiện tại lên 15% năng lượng hiện tại (phiên bản chính thức: từ 20% xuống 15%) thời gian tồn tại giảm từ 3 xuống 2 giây

LMHT: Riot ra tay nerf Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, tăng sức mạnh cho phép Thiêu Đốt

Dải Băng Năng Lượng (Pháp Thuật)

[hoàn lại như ở phiên bản chính thức]

Kẻ Chinh Phục (Chuẩn Xác)

SMCK giảm từ [10 – 60] xuống [10 – 50]

- Thời gian hiệu lực giảm từ 4 xuống 3 giây [Chú giải công cụ lỗi đôi chút, sát thương chuẩn vẫn là 20%]

LMHT: Riot ra tay nerf Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, tăng sức mạnh cho phép Thiêu Đốt

Hiện Diện Trí Tuệ

[hoàn lại như ở phiên bản chính thức] Phép Bổ Trợ

Thiêu Đốt

Sát thương tăng từ 70-410 lên 80-505

LMHT: Riot ra tay nerf Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, tăng sức mạnh cho phép Thiêu Đốt

Tăng Tốc

Tốc độ di chuyển hoàn lại từ 40% về [28-45% dựa trên cấp tướng]

LMHT: Riot ra tay nerf Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, tăng sức mạnh cho phép Thiêu Đốt