LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/12/2017 05:47 PM

Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin trên máy chủ PBE ngày hôm nay nhé.

Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin Liên Minh Huyền Thoại trên máy chủ PBE ngày hôm nay nhé.

Chỉnh sửa cân bằng

Aatrox

- STVL tăng từ 68 (+3.2 mỗi cấp) lên 70 (+3.7 mỗi cấp).

Lưỡi Gươm Đọa Đày (E)

- Sát thương tăng từ 75/115/155/195/235 lên 80/120/160/200/240.

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

Vụ Nổ Độc Hại (Q)

- Năng lượng tiêu hao giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 50/55/60/65/70.

Nanh Độc (E)

- SMPT cộng thêm tăng từ 50% lên 60%.

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

- STVL giảm từ 63 (+3.5 mỗi cấp) xuống 60 (+3 mỗi cấp).

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

STVL cộng thêm mỗi cấp tăng từ 3.3 lên 4.

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

Đạn Xuyên Mục Tiêu (Q)

- Thời gian hồi chiêu giảm từ 14/13/12/11/10 xuống 13/12/11/10/9. Năng lượng tiêu hao giảm từ 60/70/80/90/100 xuống 65/65/70/75/80.

Bom Mù (W)

- Thời gian hồi chiêu giảm từ 26/24/22/20/18 xuống 24/22/20/18/16. Khả năng làm chậm tăng từ 15/20/25/30/35% lên 70%. Thời gian làm chậm giảm từ 1.5 xuống 0.5 giây.

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

Lôi Phạt (E)

Thời gian hồi chiêu tăng từ 15/14/13/12/11/10 lên 18/16.5/15/13.5/12/10.5 giây.

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

Ám Sát (E)

- Sát thương giảm từ 30/45/60/75/90 xuống 15/30/45/60/75.

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

Kayn

- STVL cộng thêm mỗi cấp tăng từ 2.8 lên 3.3.

Lưỡi Hái Darkin (Nội tại)

- Dạng Darkin: Hồi máu tăng từ (26-43%) lên (34.5-43%).

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

Kled

- STVL tăng từ 63 (+3 mỗi cấp) lên 65 (+3.5 mỗi cấp).

- Cưỡi Ngựa Đấu Thương (E)

+ Sát thương tăng từ 25/50/75/100/125 lên 35/60/85/110/135.

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

+ STVL cộng thêm mỗi cấp tăng từ 3 lên 3.5.

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

STVL tăng từ 66 (+3.1 mỗi cấp) lên 69 (+3.75 mỗi cấp).

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

- Lượng máu cộng thêm mỗi cấp giảm từ 94 xuống 90.

Bắn Độc (E)

- Sát thương mỗi phát bắn giảm từ 6/12/18/24/30 xuống 5/10/15/20/25.

Trang bị

Lư Hương Sôi Sục

Nội tại DUY NHẤT – hồi máu và tạo giáp giảm hiệu lực từ 10% xuống 8%.

Rìu Đen

Nội tại DUY NHẤT – hiệu lực tăng từ từ [4% trong vòng 6 giây (cộng dồn lên tới 6 lần, lên tới 24%)] lên [5% trong vòng 6 giây (cộng dồn lên tới 6 lần, tối đa 30%)].

Di Vật Tai Ương

Nội tại DUY NHẤT – hồi máu và tạo giáp giảm hiệu lực từ 8% xuống 5%.

Diệt Khổng Lồ

Nội tại DUY NHẤT – Diệt Khổng Lồ: Thay đổi từ [1% mỗi 100 máu chênh lệch] thành [1% mỗi 200 máu chênh lệch] Lượng máu tối đa chênh lệch tăng từ 1000 lên 2000

Nỏ Thần Dominik

Nội tại DUY NHẤT – Diệt Khổng Lồ Sát thương tăng từ 20% lên 25% Thay đổi từ [2% mỗi 100 máu chênh lệch] thành [2.5% mỗi 200 máu chênh lệch] Lượng máu tối đa chênh lệch tăng từ 1000 lên 2000

Hòm Bảo Hộ Mikael

Nội tại DUY NHẤT – hồi máu và tạo giáp giảm hiệu lực từ 20% xuống 15%.

Dây Chuyền Chuộc Tội

Nội tại DUY NHẤT – hồi máu và tạo giáp giảm hiệu lực từ 10% xuống 8%.

Salvation (Dây Chuyền Chuộc Tội nâng cấp từ Nội tại của Ornn)

Nội tại DUY NHẤT – hồi máu và tạo giáp giảm hiệu lực từ 10% xuống 8%.

Nước Mắt Nữ Thần & Kiếm Manamune

Nội tại DUY NHẤT – Năng Lượng Cộng Dồn: Mô tả thay đổi từ “năng lượng sử dụng” thành “năng lượng tiêu hao”

Rìu Tiamat

STVL tăng từ 20 lên 25.

Rìu Đại Mãng Xà

STVL tăng từ 35 lên 40.

Cân bằng ngọc bổ trợ

Quyền Năng Bất Diệt (Ngọc Siêu Cấp – hệ Kiên Định)

LMHT: Riot Games bất ngờ tăng sức mạnh cho Kayn, Aatrox và Cassiopeia

- Thay đổi từ (gây thêm sát thương phép tương ứng với 4% lượng máu tối đa của bạn) thành (gây thêm sát thương thích ứng tương ứng với 3% lượng máu tối đa của bạn).

- Thay đổi từ (tăng vĩnh viễn lượng máu tối đa của bạn thêm 5%) thành (tăng thích ứng STVL hoặc SMPT dựa vào lượng máu tối đa của bạn cho tới khi rời khỏi giao tranh. Hiệu ứng này có thể cộng dồn.)

- STVL hoặc SMPT thích ứng bằng với 1% hoặc 1.6% tương ứng lượng máu tối đa của bạn

- Tướng đánh xa không còn nhận thêm 2 máu vĩnh viễn.