Lạ mắt với cosplay Tô Dung Dung - người tình của "đạo soái" Sở Lưu Hương

SmiLe  - Theo Helino | 11/07/2018 12:32 PM

Dưới đây là bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ nhân vật Tô Dung Dung, một trong 2 người tình của Sở Lưu Hương trong truyện Bí Mật Hổ Phách Quan Âm.

Sở Lưu Hương trong giang hồ có đại danh đỉnh đỉnh là đạo soái, khinh công thiên hạ nhất tuyệt, đi đến đâu cũng lưu lại một mùi hương lan nhè nhẹ nên được mệnh danh là Hương soái.

Hương soái đột nhập Cung cấm để trộm ngọc Hổ phách Quan âm, trong đó lưu giữ một pho tượng mỹ nhân được Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan tự tay điêu khắc, có thể tìm Lý Tầm Hoan để thực hiện một yêu cầu cho chủ nhân sở hữu, và nguyện vọng của Sở Lưu Hương là muốn biết thân thế của mình.

Trong khi trộm Hổ phách, Sở Lưu Hương quen biết với Tư Không Tinh Nhi và Tô Dung Dung cũng vào hoàng cung với ý định trộm ngọc, tại đây họ đã kết thành những oan gia hoan hỷ.

Trong khi điều tra về việc Càn Khôn Thánh Thủy bị trộm thì Sở Lưu Hương và Tô Dung Dung đã nảy sinh tình cảm.

Sở Lưu Hương cùng Tư Không Tinh Nhi đến An Nam để tìm Lam Điền Ngọc Thực cứu sống Tô Dung Dung, tại đây y điều tra ra thân thế của mình chính là thái tử của nước An Nam và cũng từ đây, y nảy sinh tình cảm với Tư Không Tinh Nhi. Dưới đây là bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ nhân vật Tô Dung Dung, một trong 2 người tình của Sở Lưu Hương trong truyện Bí Mật Hổ Phách Quan Âm.

Lạ mắt với cosplay Tô Dung Dung - người tình của đạo soái Sở Lưu Hương - Ảnh 1.
Lạ mắt với cosplay Tô Dung Dung - người tình của đạo soái Sở Lưu Hương - Ảnh 2.
Lạ mắt với cosplay Tô Dung Dung - người tình của đạo soái Sở Lưu Hương - Ảnh 3.
Lạ mắt với cosplay Tô Dung Dung - người tình của đạo soái Sở Lưu Hương - Ảnh 4.
Lạ mắt với cosplay Tô Dung Dung - người tình của đạo soái Sở Lưu Hương - Ảnh 5.
Lạ mắt với cosplay Tô Dung Dung - người tình của đạo soái Sở Lưu Hương - Ảnh 6.
Lạ mắt với cosplay Tô Dung Dung - người tình của đạo soái Sở Lưu Hương - Ảnh 7.
Lạ mắt với cosplay Tô Dung Dung - người tình của đạo soái Sở Lưu Hương - Ảnh 8.
Lạ mắt với cosplay Tô Dung Dung - người tình của đạo soái Sở Lưu Hương - Ảnh 9.