http://gamek.vn:8068/NewsDetail.aspx?news_id=20110620015248934&title=khi-pokemon-bien-thanh-game-danh-nhau&url=la-fun

Khi Pokemon biến thành game "đánh nhau" | GameK

Khi Pokemon biến thành game "đánh nhau"

  | 20/06/2011 14:00

Pokemon dàn dựng theo phong cách "chiến đấu"