Thiên Long Bát Bộ 3 tặng Gift Code Thiên Long Kim Tôn

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/04/2013 10:00 AM

Thiên Long Bát Bộ 3
17/04/2013 NCB: FPT Online NPH:
GameK xin được gửi tới độc giả 500 Gift Code Thiên Long Kim Tôn của game Thiên Long Bát Bộ 3. Sau khi nhận được mã Thẻ, game thủ hãy tìm đến đại nhân Đô Đại Sảng [157; 166] tại Đại Lý để Kích Hoạt.
 
Lưu ý: nhân vật đã sử dụng Thẻ Tài Phú và Thẻ Đại Kim Thiên Long thì không thể sử dụng Thiên Long Kim Tôn.
 
Thiên Long Bát Bộ 3 tặng Gift Code Thiên Long Kim Tôn 1
 
Khi đã kích hoạt thành công, bằng hữu sẽ được Đô Đại Sảng trao tặng rất nhiều phần thưởng tùy theo cấp độ tương ứng như sau:
 
Cấp độ 110 sẽ nhận được: 15.520 Điểm Tặng và 3 phiếu 1000 KNB cố định.
Cấp độ 105 sẽ nhận được: 12.880 Điểm Tặng và 2 phiếu 1000 KNB cố định.
Cấp độ 100 sẽ nhận được: 11.520 Điểm Tặng, 1 phiếu 1000 KNB cố định và 1 Hồng Bảo Thạch 5.
Cấp độ 90 sẽ nhận được: 9600 Điểm Tặng, 1 Hồng Bảo Thạch 4, thời trang Khinh Sa Mộng Điệp (30 ngày) và 5 phiếu 100 KNB cố định.
Cấp độ 80 sẽ nhận được: 8000 Điểm Tặng, 1 Bí Ngân Toái Phiến, 5 Tân Mãng Thần Phù cấp 5, 3 phiếu 100 KNB cố định và 1 Hồng Bảo Thạch cấp 3.
Cấp độ 70 sẽ nhận được: 7200 Điểm Tặng, 1 Tinh Thiết Toái Phiến, 2 phiếu 100 KNB cố định và 5 Tân Mãng Thần Phù 4.
Cấp độ 60 sẽ nhận được: 4800 Điểm Tặng, Bảo Thạch Tương Khảm Phù Cao Cấp, Cao Cấp Hợp Thành Phù, Võ Hồn Lưu Ly Diễm, Võ Hồn Ngự Dao Bàn, 1 Vải Bông Vụn.
Cấp độ 50 sẽ nhận được: 4000 Điểm Tặng, 5 Tân Mãng Thần Phù cấp 2, 5 Yến Huyền Ngọc, 5 Huyền Hạo Ngọc và 5 Tài Phú Kim Tệ.
Cấp độ 40 sẽ nhận được: 2000 Điểm Tặng, 2 Tài Phú Kim Tệ, biểu tình bao Mặt Trứng (2 ngày), 3 Tân Mãng Thần Phù cấp 1, Thổ Linh Châu và bộ full môn phái 4x.
Cấp độ 30 sẽ nhận được: Trân thú Uyên Ương Như Ý Lan, Ám Khí Đoạn Hồn Phiêu, 2 trân thú Xá Lợi Tử và 1 Tài Phú Kim Tệ. 
Cấp độ 25 sẽ nhận được: 2 Tài Phú Ngân Tệ, 1 Đại Hoàn Đan, thời trang Tiêu Phong A Châu (10 ngày).
Cấp độ 15 sẽ nhận được: Tiêu Hà Hộ Thủ, Tiêu Hà Y, Tiêu Hà Yêu Đái, Tiêu Hà Hài, Buff Quần Long Khiêu Thiên 30 ngày.
Cấp độ 10 sẽ nhận được: Thú cưỡi Bích Thủy Kim Tình (14 ngày), kỵ thuật thú cưỡi, Du Mộc Rương, Ma Chế Nang, 1 Tài Phú Ngân Tệ.
Cấp độ 1 sẽ nhận được: Thiên Long Tụ Nghĩa Kiếm, Thiên Long Tụ Nghĩa Chỉ Hoàn, Thiên Long Tụ Nghĩa Hộ Phù, Ngự Tứ Tinh phỏng Mão, Ngự Tứ Tinh Xảo Hài, Ngự Tứ Tinh Phường Hộ Thủ, Ngự Tứ Tinh Phường Y.
 
Gift Code đã được phát hết, chúc các bạn may mắn lần sau.