http://gamek.vn:8068/NewsDetail.aspx?news_id=2013051811376344&title=nhung-cau-noi-kinh-dien-cua-gamer-voi-ban-gai&url=game-online

Những câu nói kinh điển của gamer với bạn gái | GameK