Mỹ nữ xinh như mộng trong cosplay Tân Kiếm Hiệp Thế Giới

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/10/2012 09:15 AM

Tân Kiếm Hiệp Thế Giới là MMO mới ra mắt tại Trung Quốc ngày 16/10, và nhân dịp này NPH tung ra bộ cosplay Tiểu Long Nữ yêu kiều.
 
my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi

my-nu-xinh-nhu-mong-trong-cosplay-tan-kiem-hiep-the-gioi
Xem thêm:

cosplay