http://gamek.vn:8068/NewsDetail.aspx?news_id=20130129061936186&title=clip-top-nhung-hot-girl-co-vong-3-khung-nhat-the-gioi-game&url=game-online

[Clip] Top những "hot girl" có vòng 3 khủng nhất thế giới game | GameK