http://gamek.vn:8068/NewsDetail.aspx?news_id=20140106113338935&title=anh-khong-doi-qua-phien-ban-dot-kich&url=game-online

Anh không đòi quà phiên bản Đột Kích | GameK

"Anh không đòi quà" phiên bản Đột Kích

RED  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 07/01/2014 00:00

Đột Kích
Đột Kích NPH: VTC Game | NCB: 11/02/2008
Trào lưu chế clip Anh Không Đòi Quà đã lan nhanh chóng trong cộng đồng game thủ và phiên bản Đột Kích đã ra đời.