Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 24/02/2013 10:00 AM

 Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 1
GangPlank quá yếu hay là Nidalee quá mạnh.

Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 2
Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 3
Mỹ nữ tranh tài.
Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 4
Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 5
Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 6