http://gamek.vn:8068/NewsDetail.aspx?news_id=20130224060238772&title=cuoi-dau-ruot-voi-truyen-tranh-lien-minh-huyen-thoai&url=esport

Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại | GameK

Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại

A.D  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 24/02/2013 10:00

 Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 1
GangPlank quá yếu hay là Nidalee quá mạnh.

Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 2
Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 3
Mỹ nữ tranh tài.
Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 4
Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 5
Cười đau ruột với truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại 6