Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/10/2013 08:00 AM

Trần Đan Đình sinh ngày 7 tháng 3 năm 1990, có chiều cao 1m66, là một diễn viên, người mẫu có tiếng tại Trung Quốc, đồng thời cô còn được biết đến với cái tên "Tiểu Dương Mịch" do có vẻ ngoài giống với nữ minh tinh Dương Mịch.

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 1

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 2

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 3

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 4

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 5

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 6

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 7

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 8

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 9

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 10

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 11

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 12

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 13

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 14

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 15

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 16

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 17

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 18

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 19

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 20

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 21

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 22

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 23

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 24

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 25

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 26

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 27

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 28

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 29

Tập ảnh cực đáng yêu của người đẹp Trần Đan Đình 30