Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 07/04/2013 08:00 AM

Hạ Tiểu Vi (Vivihoney) sinh ngày 3 tháng 2 tại tỉnh Hồ Bắc, thành phố Vũ Hán, cô là một người mẫu, đại sứ hình ảnh game nổi tiếng. Tại triển lãm xe hơi Quảng Châu 2011, cô đã đạt danh hiệu quán quân dành cho người mẫu xe và thu hút được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Đặc biệt tuy là một người mẫu xinh đẹp và nổi tiếng nhưng Hạ Tiểu Vi lại có học vị khá cao, cô đang theo học thạc sĩ và được người hâm mộ yêu mến gọi "Thạc sĩ đại mỹ nữ".
 
Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 1

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 2

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 3

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 4

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 5

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 6

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 7

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 8

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 9

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 10

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 11

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 12

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 13

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 14

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 15

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 16

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 17

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 18

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 19

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 20

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 21

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 22

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 23

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 24

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 25

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 26

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 27

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 28

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 29

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 30

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 31

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 32

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 33

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 34

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 35

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 36

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 37

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 38

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 39

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 40

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 41

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 42

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 43

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 44

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 45

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 46

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 47

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 48

Chuỗi ảnh tuyệt đẹp và gợi cảm của thạc sĩ Hạ Tiểu Vi 49