Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 28/10/2013 08:00 AM

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 1

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 2

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 3

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 4

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 5

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 6

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 7

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 8

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 9

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 10

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 11

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 12

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 13

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 14

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 15

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 16

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 17

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 18

Bộ ảnh cosplay dễ thương về Sonico 19