Cây Bút Vàng mùa 2: Chính thức đóng cổng bình chọn bài dự thi!

Cây Bút Vàng mùa 2: Chính thức đóng cổng bình chọn bài dự thi!