Cận cảnh sức mạnh siêu khủng của Kindred mới: đứng ở Bùa Đỏ bắn thường chết Rồng Ngàn Tuổi

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/05/2017 09:56 PM

Video trải nghiệm Kindred mới ở máy chủ PBE, có thể thấy rõ với khoảng 80 điểm cộng dồn nội tại trở lên, Thợ Săn Vĩnh Hằng có thể đứng bắn trụ kể cả không có lính!

Như chúng tôi đã đưa tin, Riot Games đang có những động thái giúp Kindred trở lại với Đấu Trường Công Lý. Cụ thể từ đầu mùa 7, các chỉnh sửa của Riot đã khiến quái rừng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Đó là lý do chính khiến Thợ Săn Vĩnh Hằng "mất tích" trong cả đấu trường chuyên nghiệp lẫn các trận đấu Liên Minh Huyền Thoại xếp hạng.

Nhằm đem trở lại Kindred, Riot đã có những thay đổi mang tính tích cực, chủ yếu nhắm vào nội tại Đồng Nguyên Ấn của vị tướng này.

Cận cảnh sức mạnh siêu khủng của Kindred mới: đứng ở Bùa Đỏ bắn thường chết Rồng Ngàn Tuổi

Đồng Nguyên Ấn (Nội tại)

- Không còn giúp Cừu tăng thêm một lượng sát thương trên đòn đánh tương đương với % máu hiện tại của mục tiêu.

- Mỗi 4 cộng dồn, tầm bắn của đòn đánh thường, tầm sử dụng của Vũ Điệu Xạ Tiễn và Sợ Hãi Dâng Trào đều được tăng. Với 4 cộng dồn đầu tiên, sẽ tăng thêm 75 tầm, sau đó, cứ mỗi 4 cộng dồn lại tăng thêm 25.

- Giờ sẽ cường hóa tất cả các kĩ năng cơ bản khác của Kindred.

- Vũ Điệu Xạ Tiễn: Hiệu ứng tăng tốc độ đánh thêm 5% với mỗi cộng dồn.

- Sói Cuồng Loạn: Sát thương thêm theo máu hiện tại tăng 0.5% với mỗi cộng dồn.

- Sợ Hãi Dâng Trào: Sát thương thêm theo máu đã mất tăng 0.5% với mỗi cộng dồn.

Cận cảnh sức mạnh siêu khủng của Kindred mới: đứng ở Bùa Đỏ bắn thường chết Rồng Ngàn Tuổi

Vũ Điệu Xạ Tiễn (Q)

- Không còn tăng sát thương cơ bản dựa trên số cộng dồn Đồng Nguyên Ấn.

- [Mới] Giờ sẽ tăng 10/15/20/25/30% tốc độ đánh cho Kindred trong 4 giây hiệu lực, tăng thêm 5% với mỗi cộng dồn Đồng Nguyên Ấn.

- Tỉ lệ Sức mạnh Công kích thay đổi từ [20% Tổng Sức mạnh Công kích] thành [65% Sức mạnh Công kích Cộng thêm].

- Tốc độ nhảy cơ bản tăng từ 400 lên 500.

Sói Cuồng Loạn (W)

- Giờ có thể điều Sói tới vị trí chỉ định trong tầm 500 đơn vị, trước khi Cừu thiết lập khu vực săn mồi. Sói có thể vượt tường với cách sử dụng này. Tầm này không tỉ lệ với cộng dồn Đồng Nguyên Ấn.

- Sói sẽ gây thêm một lượng sát thương (cơ bản) tương đương 1.5% máu hiện tại của mục tiêu với mỗi đòn tấn công, tăng thêm 0.5% với mỗi cộng dồn Đồng Nguyên Ấn.

- Tỉ lệ Sức mạnh Công kích thay đổi từ [40% Tổng Sức mạnh Công kích] thành [20% Sức mạnh Công kích Cộng thêm].

Sợ Hãi Dâng Trào (E)

- Loại sát thương của đòn tấn công từ Sói đổi từ sát thương vật lý thành sát thương phép.

- Sát thương cơ bản giảm từ 40/75/110/145/180 xuống 40/60/80/100/120.

- Tốc độ bay của đòn tấn công từ Sói tăng từ 1600 xuống 2000

- Tỉ lệ Sức mạnh Công kích thay đổi từ [20% Tổng Sức mạnh Công kích] thành [80% Sức mạnh Công kích Cộng thêm].

- Sát thương theo % Máu đổi từ [5% máu tối đa] thành [8% máu đã mất, tăng thêm 0.5% với mỗi cộng dồn Đồng Nguyên Ấn].

- [Mới] Hàm Tử Thần :: Sói tấn công chí mạng, gây thêm 50% sát thương lên những mục tiêu dưới 15% máu (tăng ngưỡng máu thêm 0.5% với mỗi 1% tỉ lệ chí mạng).

Mặc dù thêm tầm đánh cũng như tầm sử dụng kĩ năng, nhưng có vẻ như việc bỏ đi lượng sát thương dựa theo % máu của mục tiêu là đòn giáng khá mạnh vào khả năng kiểm soát mục tiêu lớn của Kindred ở những giai đoạn sớm của trận đấu.

Cận cảnh sức mạnh siêu khủng của Kindred mới: đứng ở Bùa Đỏ bắn thường chết Rồng Ngàn Tuổi

Tầm bắn siêu khủng của Kindred mới

Video trải nghiệm Kindred mới ở máy chủ PBE, có thể thấy rõ với khoảng 80 điểm cộng dồn nội tại trở lên, Thợ Săn Vĩnh Hằng có thể đứng bắn trụ kể cả không có lính!